IT-turvarisk ja selle maandamise meetmed

Firma populaarsus ja kuulsus ei tähenda ainult suurt klientide hulka. Mida suurem on ettevõtte, seda nähtavam muutub see ründajatele: rahaliselt motiveeritud kurjategijatele, teie saladusi lekitada püüdvatele konkurentidele, häkkeritele. Teadmine, mis ohustab firma saladusi, kuidas luua digitaalset kaitset ja valida parim lahendus teabe kogumiseks ja rünnakute ennetamiseks, aitab kaitsta ettevõtet ohtude eest. Loomulikult erinevad meetodid olenevalt organisatsiooni suurusest ja ulatusest, kuid üks jääbki muutumatuks – inimesed.

Kõikidel meil on kontod erinevates keskkondades ja veebi lehekülgedel ja pole saladus, et ettevõtted, kes haldavad neid saite peavad ennetama andmete voolimata leket. See kõik hõlmab tundlike andmete vargust või lekkimist. Samas on vaja tõdeda, et isegi kõige turvalisem lukk on võtme olemasolul kergesti avatav. Sotsiaalse insener-tehniliste jõupingutuste, identiteedihalduse ja manipuleerimise ning rahulolematute töötajate pahatahtlike siseringide rünnakutega võib isegi kõige usaldusväärsema küberturvalisuse programmi kiiresti lahti murda. Siis selle blogi temaks saab firma ja selle kasutaja identiteedivarguse peatamine.

Tehnoloogia

Tehnoloogia võimsus on päris suur selles valdkonnas.

Riskide andmete lekke riskide maandamiseks peab iga ettevõtte kasutama tulemüüre, mis sisuliselt panevad kinni võimalust saada infot ressurssidelt väljastpoolt ja mõnedes olukordades seestpoolt kui näiteks kasutatakse VLAN erinevate osakondade andmete vooge jagamiseks. Sissetungidetektorid on head, kui kasutajate käitumine ja tegevuskord on teada ja kui kasutaja käitub imelikult, siis sellest antakse teada. Autentimissüsteemid on loomulik osa andmete kaitsmisel, kuid kõik autentimis teenused peavad olema krüpteeritud ning hästi kaitstud. Ja paljud tehnoloogia lahendused veel…

Koolitus

Andmete lekke ennetamiseks on head ka koolitus meetmed:

Kasutajate ja töötajate üldine teadlikus probleemidest aitab kaitsta süsteeme lollpea tegevustest, ning piirab andmete saadavust. Iga uus kasutatav tehnoloogia peab olema ettevõttes hästi dokumenteeritud ja vajalikud koolitused peavad olema läbiviidud, selleks et töötajad teaksid kuidas asjad toimivad. Samas IT-osakond peab olema eraldi seisev osakond, millega alati kokku lepitakse milliseid andmeid avaldatakse ja milline koolitus osakond näeb, et on vajalik.

Reeglid

Füüsiline ligipääs peab olema alati hästi kaitstud, kuna füüsiline ligipääs tähendab, et andmed on juba kurjategija käes, ning seda on vaja lihtsalt lugeda ja kirja panna. API ja kõik andmete saamise võimalused peavad olema kaitstud ja rollid peavad olema jagatud. Saamas paljud asjad erinevad sellest, millised andmed on ja kes on kasutajad, siis kõige tähtsam reegel on tunne oma kasutajat.

Kokkuvõtteks

Lõpetuseks võiks öelda, et internet tugineb paljudele turvamehhanismidele, et hoida meie süsteemid, andmed ja tehingud turvalisena. Kui mõni neist mehhanismidest ootamatult kaob, võib see ohustada kasutajate ja sellele tuginevate ettevõtete turvalisust.