Copyright ja sellega kaasnevad mõtted

Autoriõiguste kaitsmine oli igal ajal väga aktuaalne ja tõsine probleem mitte ainult juristide, vaid ka tarbijate seas. Me kõik oleme ühel või teisel määral autoriõiguste teemasse süvenenud, oleme selle valdkonna õigusaktide mõju all, laadime alla erineva litsentsimääraga sisu, postitame veebis oma või kellegi teise materjali, puutume kokku blokeeriva teabega. Hariduseasutustes autoriõiguste kaitsmine on üldse üks kõige tõsisemast ülesandest, kuna õppimise ajal kirjutakse tohutult palju töid ja selle unikaalsuse kontrollimine on väga keeruline ülesanne.

Rick Falkvinge ja Christian Engströmi raamatust The Case for Copyright Reform ma sain teada, et kui 150 aastat tagasi võeti Euroopas kasutusele rahvaraamatukogud, raamatu autorid olid sellele väga vastu, kuna nad nägid selles oma tulude langust. On vaja tõdeda, et peaaegu sama asi toimub praegu interneti kiire arengu tagajärjel ja kõik argumendid avalike raamatukogude vastu nüüd hakkasid kehtima ka interneti tavakasutaja suhtes.

Raamatu autorid toovad oma poolt erinevaid lahendusi autoriõiguste kaitse jaoks, proovin ka enda poolt nende lahendust ümber sõnastada ja selgeks saada selle asjakohasust tänapäeval.

  • Moral Rights Unchanged

Ole sina ja ära proovi näidata teise töö oma tööna.

Autorid toovad näitena oma ajal populaarsete muusika gruppi ABBA ja Paul McCartney’s laule ja ütlevad, et keegi pole lubatud öelda, et just tema on nende laulude autor või heli tegija kui see ei ole just tema. Ma arvan, et see on peamine, ehk baas reegel, mis peab olema meie maailmas, selleks et kaitsta autoritöid ja just selles põhineb autorite soov edaspidise arengule ja oma tööde väljalaskmisele.

  • Free Non-Commercial Sharing

Kui sa soovid sõbrale muusikat või faile edastada, siis pole autori viitamine kohustuslik ja see peab samaks jääma.

Kui sina ei proovi autori eest tema töö eest raha saada, siis miks mitte kasutada sama ideed ja kontseptsiooni, mis oli juba 150 aastat tagasi välja arenenud (rahvaraamatukogud). See reegel kaitseb tarbijaid üleliigsete piirangute eest.

  • 20 Years Of Commercial Monopoly

20. aastat õiguste kaitseks, kuna 70 aastat on liiga palju ja keegi ei hakka kaitsmisega tegelema, kui on läinud palju aastaid.

Nii sama, mis eksisteerib politsei valdkonnas, vanade politseijuhtumitel on aegumistähtaeg ja keegi ei hakka selle juhtumiga tegelema kui see aegumistähtaeg  on täis saanud. Sama peab kehtima ka autoriõiguste kaitsmise valdkonnas, kuna meie maailm muutub väga kiiresti ja ideed mis olid eile vajavad muutumist ja edasiarendamist juba täna ja pole väga mõistlik otsida, nagu venekeeles on olemas vanasõna: „Pärast kaklust, keegi rusikaid ei lehvita“.

  • Registration After 5 Years

Kui töö on sinu ja sa oled autor, siis sul on aega 5 aastat selle registreerimiseks, nii, et sellest teaksid kõik otsijad. Kui sa oled tõeline autor, siis sul peab olema võimalus oma tööst edasirääkida ja kuulutada oma autoriõiguste kaitseks õigusi.

  • Free Sampling

Remiksid peavad olema lubatud.

Ma olen nõus, et on vaja lubada remikse ja paroodiaid, mis on samuti autori tööd vaatamata sellele, et need tööd põhinevad teiste tööde muutumisel ja enda jaoks kasutamisel. Minu meelest, eksisteeriva autori küsimine võiks olla hea komme remikside tegemisel.

  • A Ban on DRM

DRM kui tehnoloogia, selleks et tasakaalustada autoriõiguste kaitsmise reegleid.

„Pole mõtet lasta meie parlamentidel kehtestada tasakaalustatud ja mõistlikud autoriõiguse õigusaktid, kui samal ajal lubame suurtel rahvusvahelistel korporatsioonidel oma seadusi kirjutada, ja jõustada neid tehniliste vahenditega.“

Olen nõus selle väljendiga, kuna väga tihti suured rahvusvahelised korporatsioonid kasutavad autoriõigusi oma tulude suurendamiseks, aga mitte nende esialgse autoriidentiteedi kaitsmiseks.

Kui rääkida sellest, mis on autorite ettepanekute ajast kõige enam muutunud autoriõiguste valdkonnas, siis on vaja tõdeda, et on ilmunud paremad tehnoloogiad autoriõiguste registreerimiseks ja kaitseks. Samal ajal tänapäeval õppeasutused kasutavad erinevaid plagiaat kontrollimise tööriistad, mis on päris hästi arenenud aastate tagajärjel. Hea näide minu meelest, on meie ülikoolis kasutatav programm koodi plagiaati leidmise ristvara.

Lõpetuseks sooviks nõu anda kõikidele ja iseendale, proovige kirjutada oma mõtteid ja kui on vajadus kelle teise mõtteid kasutada, siis võiks viidata autori manuses, ehk see tegevus ei võtta liiga palju aega.