Analüüs üht tarkvara arendus- ja üht ärimudeli kohta mõne konkreetse projekti näitel.

Tarkvara arendusmudel

Apple toodete arendamine

Paljudes ettevõttes on päris raske defineerida millist metodoloogiat kasutakse, kuna iga ülesanne lahendamiseks kasutatakse erinevaid lähenemisi. Ma võtsin Apple ettevõtet, kuna näen, et see hea meelega kasutab kosemudelit. Nimelt: nõuete määratlemine, projekteerimine, programmeerimine, testimine, juurutamine, toote tugi. Seda mudelit järgiv toode valmistamine liigub järjestikku ühest etapist teise. On ilmne, et vaatamata lähenemise rangusele ja etappide selgele määratlemisele on see mudel töö- ja ajaressursse nõudev. Seda mudelit võib täielikult jälgida ja just seda me näeme Apple toodetes. Nimelt need on hästi plaaneritud ja testitud, mille pärast päris palju inimesi valivad neid. Kuigi on vaja tõdeda, et Apple kasutab oma töös ka teisi võtteid juhtimiseks.

Ärimudel

BigBlueButton, kui Hübriidne SaaS lahendus

Iga IT-osakonna ülesandeks oli ja on korraldada videokonverents lahendust oma ettevõttele. Ülesandele on palju lahendusi – alates kallist riistvarast kuni tasuta tarkvarani. BigBlueButton on selle ülesanne tasuta lahendus.

BigBlueButton on avatud lähtekoodiga videokonverentsi arendus, mis on mõeldud spetsiaalselt kaugõppeks, kuid mida saab kasutada ka lihtsa suhtluse või infotundide ja esitluste jaoks. Mille arendajad pakuvad kahes variandis:

  • Esimene lokaalne, ehk peame endale leidma serverit või virtuaal masinat, mille peal hakatakse seda lahendust kasutama, siis lahendus on tasuta.
  • Teine pilveteenus, arendajad pakkuvad ettevõttetele oma ristvara kasutamist konverentside läbiviimiseks ja tugiteenuseid tekkitavate probleemide lahendamiseks.

Selline lähenemine annab võimalust valida, millist lahendust kasutada ja kuidas hakkab toimuma firma omapoolne arendus protsess ja kui palju ettevõtte selle eest maksab.